Exemple de tipuri de rima

Posted on Posted in Uncategorized

La forme italienne de la poésie d`abord utilisé par Dante Alighieri. Rima este CEA Care grupează lyrics în strofe, indicând și sfârșitul versurilor. Rima se numește rară și evidențiază dinamismul tabloului descris. Pentru mulți, Rima este sinonimă cu Poezia, fiindcă Rima, combinată cu ritmul, este CEA care da muzicalitate poeziei. Rimele mai pot fi clasificate după părțile de vorbire Care rimează. Dupa silaba accentuată DIN rimă, aceasta poate fi simplă sau complexă. Această potrivire incepe cu Ultima vocală accentuată. Rima simplă poate fi masculină, atunci Când accentul cade pe Ultima silabă, sau feminină, atunci Când accentul pică PE penultima silabă. C`est là que le milieu de chaque strophe rime avec la première et la dernière ligne de la stanza suivante. Rimele sunt de mai multe tipuri: îmbrățișată, împerecheată, încrucișată, monorima.

Constă în un visage să coïncidă (Fonic) silabele de la sfârșitul a Două sau mai multe versuri. De cele mai multe ori, Cuvântul rimă este și cel mai important DIN versul respectiv. Considerată, în Literatura cultă drept o licență poetică, în Poezia populară, asonanța este foarte des întâlnită. Dans ce cas, EE. Substantivul “zăpadă” rimează cu adverbul “Grămadă”. Această rimă sugerează un tablou statique, Dar expresiv. Rima reprezintă identitatea sunetelor la sfârșitul a Două sau mai multe versuri, Începând cu Ultima vocală accentuată. Il suit un schéma de rimes entrelonneuses, ou chaîne rime. La nouvelle vie commence à la vie au printemps (B) les pousses vertes apparaissent dans les douches d`avril (A) les oiseaux migrent vers la maison et le repos des ailes fatiguées (B) l`été apporte des champs verts pleins de fleurs lumineuses (C) pataugeoires et glaces tout autour (B) le soleil brille farouchement avec tout ce que je TS puissances (C) l`automne envoie des feuilles dégringolant au sol (D) le soleil descend plus bas laissant des nuits plus longues (C) Conkers et glands attendant d`être trouvés (D) l`hiver est un temps pour les frayeurs d`Halloween (E) neige sur le sol et la douleur de Jack Frost (D) célébrations remplies de fêtes délices (E) comme l`hiver se termine la nouvelle année commence à faire (E) la nouvelle vie commence à jaillir et à se réveiller.